Analiza i modeliranje prometnih sustava
Kratica: ANMOPRSU Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Doc. dr. sc. Štefica Mrvelj
Izvođači: Marko Matulin dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Doc. dr. sc. Štefica Mrvelj ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Sustav pojam, klasifikacija. Tehnološki sustavi i formalne teorije općih sustava. Izomorfizam i homomorfizam. Ponašanje, struktura i programi sustava. Metodologije razvoja programske podrške. Modeliranje sustava. Funkcionalni zahtjevi. Analiza, izgradnja i ispitivanje sustava. UML (Unified Modeling Language) jezik formalnog opisa sustava. Dijagram uporabe sustava. Dijagram klasa. Klase. Objekti. Nasljeđivanje. Združivanje, slaganje i poopćavanje klasa. Polimorfizam. Dijagram suradnje. Dijagram međudjelovanja. Dijagram aktivnosti. Dijagram stanja. Dijagram izvedbe. Programska pomagala sustavnog inženjerstva. Informatička podrška vođenju prometnih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Klir, G.J.: Trends in General Systems Theory. Wiley-Interscience, London, 1972. Bennet, S., Skelton, J., Lunn, K.: UML, Mc-Graw Hill, 2001.
2. Bennet, S., Skelton, J., Lunn, K.: UML, McGraw Hill, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže