Umjetna inteligencija
Kratica: UMINTELI Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Izvođači: Prof. dr. sc. Tonči Carić ( Predavanja )
dr. sc. Edouard Ivanjko ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Sadko Mandžuka ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Hrvoje Gold ( Auditorne vježbe )
mr. sc. Pero Škorput ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Definicija umjetne inteligencije. Sustav zasnovan na znanju. Ontologija. Prikaz znanja. Baza znanja. Mehanizam zaključivanja. Zaključivanje u sustavu temeljenom na pravilima. Stručni sustav. Predikatna logika. Neizrazita logika i zaključivanje. Umjetne neuronske mreže. Genetski algoritam. Inteligentno pretraživanje podataka. Obrada prirodnog jezika. Računalni vid. Sustavi raspodijeljene inteligencije. Modeli inteligentnih posrednika. Inteligenti transportni sustavi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Russell, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2003.; Luger, G.F.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2005.
2. Luger, G.F.: Artificial Intelligence, Addison Wesley, 2005.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže