Tehnologija gradskog prometa III
Kratica: TGPIII Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Gordana Štefančić
Izvođači: Doc. dr. sc. Davor Brčić ( Predavanja )
Marko Slavulj dipl. ing. ( Seminar, Auditorne vježbe )
mr. sc. Zoran Vogrin ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam definicije načela i specifičnosti tehnologije prijevoza gradsko - prigradskih putnika; Tehnološke raznolikosti primjene pojedinih modaliteta (načina) putničkog prijevoza; Osnovna obilježja gibanja prijevoznog sredstva na putničkoj liniji; Retrospekcija pogonske energije i agregata putničkih prijevoznih sredstava; Relevantni kriteriji i podobnosti glede izbora određenog putničkog prijevoznog sredstva; Globalna tehničko - tehnološka i organizacijsko - eksploatacijska obilježja određenih modaliteta putničkih voznih parkova u gradsko - prigradskom prijevozu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Padjen, J.; Žuljić, S.: O nekim pitanjima razvoja gradskog prometa, Zagreb, Ekonomski institut, 1979. Stiperski, Z.: Nafta - pokretač uspjeha i kriza čovječanstva, Zagreb, Feletar, 2001. Stiperski, Z.: Mega gradovi svijeta, Zagreb, Meridijani, 2003. Vuchic, V. R.: Urban Public Transportation, University of Pennnsylvania, Philadelphia, 1987. Vurdelja, J.: Tehnologija gradskog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2003. (autorizirana predavanja).
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže