Tehnologija gradskog prometa IV
Kratica: TGPIV Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Davor Brčić
Izvođači: Marko Slavulj dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Matematičke optimizacije prijevoznih kapaciteta; Odnos individualnog i masovnog prijevoza gradsko ? prigradskih putnika; Ciljevi i načela prometne politike glede razvitka i funkcioniranja javnog prijevoza gradsko ? prigradskih i međugradskih putnika; Pojam definicije načela i specifičnosti tehnologije prijevoza gradsko ? prigradskih i međugradskih putnika; Tehnološke raznolikosti primjene pojedinih modaliteta (načina) putničkog prijevoza; Osnovna obilježja gibanja prijevoznog sredstva na putničkoj liniji; Retrospekcija pogonske energije i agregata putničkih prijevoznih sredstava; Relevantni kriteriji i podobnosti glede izbora određenog putničkog prijevoznog sredstva; Globalna tehničko ? tehnološka i organizacijsko ? eksploatacijska obilježja određenih modaliteta putničkih voznih parkova. Modeli tarifnog sustava prodaje i naplate voznih karata u javnom prijevozu putnika. Modeli i metode planiranja transportnih usluga u javnom prijevozu putnika. Model optimizacije kapaciteta i broja prijevoznih sredstava na putničkoj liniji. Metode izrade i optimizacije voznog reda; Modeli privatizacije i deregulacije u oblasti javnog prijevoza putnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. S. M. Filipović: Optimizacije sistema javnoga gradskog putničkog prijevoza, Beograd, Saobraćajni fakultet, 1995.
2. J. Vurdelja: Tehnologija gradskog prijevoza, Zagreb, FPZ, 2003. (autorizirana predavanja).
3. V. R. Vuchic: Urban Transit, University of Pennnsylvania, Philadelphia, 2005.
Preporučena literatura:
4. L. Čolarić: Put ? putnici ? putovanja, Zagreb, AGM, 1997.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže