Inteligentni transportni sustavi II
Kratica: ITSII Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
Izvođači: Doc. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Ljupko Šimunović ( Predavanja )
Marko Matulin dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Razvoj integralnih i interoperabilnih rješenja Inteligentnih transportnih sustava. Platforme za kompleksne senzorske, komunikacijske i upravljačke sustave. Ovladavanje stvarno vremenskim ograničenjima. Pristupni i sučeljni protokoli. Cjelovito upravljanje prometom integracijom različitih ITS podsustava (Road Traffic Control, Pre-trip and On-trip Information, Incident Management, Emergency Service, Automatic Toll Collection, Ramp Metering). Dinamički mrežni modeli. Sigurnosne aplikacije ITS-a. Čovjekov nadzor automatiziranih ITS rješenja. Evaluacija učinkovitosti, troškova i koristi ITS aplikacija. Primjeri sačinjavanja plana izgradnje i uspostave ITS-a. Analiza uspješnih primjera realizacije ITS aplikacija. Primjeri rješavanja problema interoperabilnosti. Upravljanje životnim ciklusom ITS aplikacija. Prikupljanje i održavanje korpusa znanja o ITS-u.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Inteligentni transportni sustavi i usluge II, Sveučilište u Zagrebu, (u pripremi). Ran, B. and Boyce, D.: Modelling Dynamic Transportation Network, Springer - Verlag, Heidelberg, 1996.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže