Unutrašnji transport i skladištenje
Kratica: UNTRSKLA Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: Ivona Bajor dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Vrste i podjela skladišta. Logistička struktura skladišta. Tehnike skladištenja. Tokovi roba u skladištima. Norme ISO 9001vezane uz skladištenje robe. RFID tehnologija skladištenja. Upravljanje dokumentima i podacima. Pakiranje. Mehanizacija u skladištima. Sustavi unutarnjeg prijevoza-podjela i opis. Planiranje unutarnjeg prijevoza. U okviru vježbi obraditi će se pojašnjenja i računski zadaci vezani uz nastavne jedinice, kao i praktični primjeri organizacije skladišta i unutarnjeg transporta u skladištima u svim granama prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rogić, K.: Logistika unutrašnjeg transporta i skladištenja, skripta, Fakultet prometnih znanosti, 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže