Logistika prijevoza putnika
Kratica: LOGPRPUT Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Davor Brčić
Izvođači: Doc. dr. sc. Ljupko Šimunović ( Predavanja )
mr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Logistički aspekti prijevoza putnika. Logistički marketing u prijevozu putnika. Logistički travel centri. Logistički sustavi optimizacije prijevoza putnika. Sustavi transfera putnika u dugolinijskom prometu. Modeliranje informacijskih točki za putnike i turiste u velikim gradovima i turističkim središtima. Kreiranje putničkih i turističkih rutera u informacijsko-komunikacijskim sustavima. U okviru vježbi razrađivat će se logistički aspekti prijevoza putnika, sustavi organizacije i transfera putnika različitim prijevoznim sredstvima. Studenti će na vježbama rješavati i simulirati zadatke vezane uz planiranje i simuliranje logističkih modela prijevoza putnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Štefančić, G.: Logistika prijevoza putnika, autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže