Vizualne informacije u prometu
Kratica: VIZINFPR Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Izvođači: dr. sc. Darko Babić ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Siniša Radulović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u vizualne informacije u vožnji. Osnove optike i fotometrije. Simbolična prometna interakcija. Osnovni oblici vizualnih prometnih poruka i upozorenja: svjetlosni, tekstualni, grafički, slikovni. Prometna informacijska grafika. Vidljivosti u prometu i rad oka. Funkcioniranje sustava vida u zavisnosti od stupnjeva osvijetljenosti. Osnove percepcije vizualnih informacija u prometu. Percepcija vozača. Faktori učinkovitosti prometnih znakova: čitljivost prometnih znakova, fotometrijske značajke prometnih znakova, kolorimetrijske značajke prometnih znakova. Vidna udaljenost. Vizualna percepcija i reakcija. Vizualna percepcija vozača u uvjetima otežane vidljivosti. Predviđanje vidljivosti. Utjecaj sustava svjetlosti i vjetrobranskog stakla na vidljivost. Nove tehnologije vođenja prometa. Globalno komuniciranje GPSS sustavi. Mogućnosti eksperimentalnog i simulacijskog istraživanja informacijsko - komunikacijskog vođenja prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pašagić, S. (2004): Vizualne informacije u prometu, FPZ, Zagreb
Preporučena literatura:
2. Gale, A.G., Brown, I. D., Haslegrave, C. M., Kruysse H.W., Taylor S. (1993): Vision in vehicles ? IV, North-Holland, Amsterdam Paul, Olson (1996): Forensic Aspects of Driver Perception and Response, Lawyers&Judges Publishing Company, Inc., SAD
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže