Diplomski rad
Kratica: DIPLOMSK Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 60(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: Doc. dr. sc. Sinan Alispahić ( Seminar )
dr. sc. Darko Babić ( Seminar )
Doc. dr. sc. Davor Brčić ( Seminar )
Prof. dr. sc. Zdravko Bukljaš ( Seminar )
Prof. dr. sc. Tonči Carić ( Seminar )
Doc. dr. sc. Dubravka Hozjan ( Seminar )
V. pred. dr. sc. Niko Jelušić ( Seminar )
dr. sc. Goran Kos ( Seminar )
Doc. dr. sc. Grgo Luburić ( Seminar )
Prof. dr. sc. Kristijan Rogić ( Seminar )
Prof. dr. sc. Gordana Štefančić ( Seminar )
Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec ( Seminar )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže