Automatizacija u željezničkom prometu
Kratica: AUTŽP Opterećenje: 30(P) + 25(A) + 0(L) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdravko Toš
Izvođači: dr. sc. Hrvoje Haramina ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uloga organizacije prometa. Uvod u kibernetiku. Usporedba željezničkih prometnih procesa i prirodnih procesa. Mehaničko upravljanje i automatizacija. Proces regulacije. Prilagodba regulatora za prometne procese. Mjerna tehnologija u regulacijskim procesima. Modeli sustava automatske regulacije u željezničkim prometnim procesima. Principi upravljanja željezničkim prometom. Primjena automatske regulacije u podsustavima željezničkog prometa. Stabilnost sustava. Pojam pouzdanosti i sigurnosti željezničkog prometa. Matematički model određivanja pouzdanosti u tehničkim sustavima. Metodologija određivanja pouzdanosti čovjeka u prometnom sustavu. Fail-safe projektiranje željezničkih uređaja. Model sustava za podršku u upravljanju željezničkim prometom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kos, Mlinarić, Arhanić: Signalni i telekomunikacijski uređaji u željezničkom prometu, FPZ, Zagreb, 1988.
2. Hans-Joachim Zoeller: Handbuch der ESW-Funktionen, Signal+Draht, Hamburg, 2002.
Preporučena literatura:
3. Institution of Railway Signal Engineers: Europian Railway Signalling, London, 1995.
4. J. Pachl: Systemtehnik des Schienenverkehrs, Stuttgart, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže