Logistički sustavi i transportni lanci
Kratica: LOGTRL Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Izvođači: dr. sc. Darko Babić ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Prof. dr. sc. Mario Šafran ( Predavanja )
Ivona Bajor dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Postanak i značaj logistike u povijesti. Istraživanje i usavršavanje logistike. Suvremena poslovna logistika. Pojam i značaj logističkih modela. Logistički globalizacijski procesi. Rezultati primjene logističkih modela u gospodarskim sustavima. Definiranje transportnih lanaca. Uloga transportnih lanaca kod optimizacije distribucije robe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šafran, M.: Logistički sustavi i transportni lanci - Autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže