Tarife i sustav naplate
Kratica: TARSUSN Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Gordana Štefančić
Izvođači: mr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam tarifa i tarifnog sustava ? općenito. Tarife u ostvarivanju prihoda prijevoznika, tarife u funkciji učinkovitog djelovanja prijevoznika. Teorijska načela tarifa, tarifnog sustava i tarifne politike. Tarifni sustav općenito. Tarifni sustav javnog gradskog putničkog prometa. Sustav naplate u javnom gradskom putničkom prometu. Pravno reguliranje tarifnih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gladović, P.: Tarifna politika u javnom gradskom putničkom prijevozu, PC Program, 1995.
2. Black, A.: Urban Mass Transportation Planing, University of Kansas, 1995.
3. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
5. Jusufranić, I.: Javnni gradski prevoz putnika ? organizacija ? eksploatacija i upravljanje, Sarajevo, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, 2003.
Preporučena literatura:
4. Jusufranić, I.: Prijevoz putnika u gradovima, Sarajevo, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, 1998
6. Filipović, M., Snežana: Optimizacija u sistemu javnog gradskog putničkog prevoza, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet Beograd, 1995.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže