Komunikologija
Kratica: KOMUNIK Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Anžek
Izvođači: Doc. dr. sc. Nikolina Brnjac ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Komunikologija kao znanost o ustrojstvu komunikacijskih procesa i sustava. Oblici komunikacije (kongruentna / inkongruentna). Interpersonalno (tet a tet) komuniciranje. Verbalna i meta komunikacija. Poruke i kako ih oblikujemo. Spontano, educirano i planirano komuniciranje i ponašanje. Organizacija izlaganja i prezentacija. Video i audio konferencija. Priprema stručnih i znanstvenih materijala za prezentaciju. Komunikacija u funkciji očuvanja, zajedništva (slobodna / prisilna), osobnosti (neugrožavajuća / ugrožavajuća), međusobne suradnje (izbjegavajuća / prihvaćajuća) i sporazumijevanja (neiskrena / iskrena). Suvremene informatičke tehnologije u funkciji komunikacijskih procesa. Komunikacija u različitim kontekstima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Brajša, P.: Umijeće razgovora. C.A.S.H. Pula, 1996.
2. Fiske, J.: Introduction to communication studies Routledge. London,1989.
3. Plenković, M.: Komunikologija masovnih medija, Barbat, Zagreb, 1993.
4. Plenković, M.: Poslovna komunikologija, HKD&Nonacom, Zagreb, 2003.
Preporučena literatura:
5. Pearson, J.C., Spitzberg, B.H.: Interpersonal Communication, Wm.C.Brown Publishers, 1990.
6. Flusser, V.: Kommunikologie, Herausgeber - Stefan Bollmann & Edith Flusser, S. Fischer, Frankfurt.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže