Prijenosni mediji
Kratica: PRIJMED Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Niko Jelušić
Izvođači: Prof. dr. sc. Mario Anžek ( Predavanja )
V. pred. dr. sc. Niko Jelušić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Vrste prijenosnih medija u telekomunikacijskim sustavima i mrežama. Općenito o prijenosnim medijima. Tehničke (elektrotehničke i konstruktivne) značajke. Primarni i sekundarni parametri prijenosa. Simetrični i asimetrični vodovi te područja primjene. Arhitekture telekomunikacijskim mreža i prijenosni mediji. Svjetlovodi (optika) i njihov značaj u prijenosnim sustavima. Tehničke značajke svjetlovoda. Način prijenosa putem svjetlovoda. Modovi prijenosa. Parametri prijenosa kod svjetlovoda. Gubici u prijenosu putem svjetlovoda. Valni multipleks u optičkim prijenosnim medijima. Vanjski utjecaj na prijenosne medije. Oblici i posljedice vanjskih utjecaja na vodove. Zaštita vodova od štetnog vanjskog utjecaja na vodove. Topologija prijenosnih sustava. Primjena prijenosnih medija u prometnim sustavima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mikula. M.: Vodovi i mreže u PT prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1988.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže