Prometna signalizacija
Kratica: PROSIG Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec
Izvođači: dr. sc. Darko Babić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Siniša Radulović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o prometnoj signalizaciji i njezinoj podjeli, povijesni razvoj, zakonska regulativa i materijali za izradu prometne signalizacije, te norme za utvrđivanje kvalitete. Vidljivost prometne signalizacije i retrorefleksija u prometu. Prometni znakovi i njihovo definiranje i podjela, retroreflektirajući materijali i tehnologija izrade te elementi utjecaja na njihovu vidljivost. Oznake na kolniku njihovo definiranje i podjela, materijali i tehnologija označavanja, te elementi utjecaja na njihovu vidljivost. Svjetlosna signalizacija i prometna oprema na cestama, njihovo definiranje i podjela. Izrada projekata stalnih i privremenih regulacije prometa. Označavanje vozila i označavanje osoba u prometu, te definiranje potrebe njihovog označavanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. HAV Verkehrstechnischer Kommentar, Bonn,1992.
Preporučena literatura:
2. Highway Capacity Manual, Special report 209, Transportation Researsch Board, National Research Council, Washington, D.C.,1994.
3. Institut of Trancsport Engineers: Traffic Signing Handbook, Washington, D.C.,1997
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže