Telematička sučelja
Kratica: TELSUČ Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Niko Jelušić
Izvođači: Prof. dr. sc. Mario Anžek ( Predavanja )
Miroslav Vujić dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam i značaj sučelja telematičkog sustava i korisnika. Osjetila (detektori - uređaji) za prikupljanje relevantnih podataka o prometnom toku. Tehničke karakteristike i kategorije prijevoznih sredstava i osjetila za prikupljanje tih podataka. Funkcije i način rada osjetila. Podjela osjetila prema konstruktivnoj izvedbi i primijeni. Sadržaj informacije i funkcije u prometnom sustavu. Dinamički pojam signala na mreži prometnica. Konstruktivne karakteristike davača informacija i signala te njihova dispozicija u prostoru. Komunikacija sučelja sa ostalim modulima i funkcijama telematičkog sustava. Održavanje sučelja. Mjerenja i analize relevantnih parametara prometnog toka putem osjetila (senzora) u prometnom procesu. Usporedba rezultata i određivanje optimalnih vrijednosti. Izrada funkcijske specifikacije. Mjerenje i određivanje područja osjetljivosti za određene kategorije vozila. Kalibracija osjetila i usklađivanje prema normativima i preporukama za određenu primjenu. Video detekcija u funkciji nadzora i sigurnosti prometnog procesa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kell, J.H., Fullerton, I.J., Mills, M.K.: Traffic Detector Handbook, Final Report, FHWA (Federal Highway Administration, US Department of Transportation), 1990.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže