Zrakoplovna prijevozna sredstva I
Kratica: ZRPRSRI Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači: dr. sc. Andrija Vidović ( Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Podjela zrakoplova. Konstrukcijske koncepcije aerodina. Opći zahtjevi konstruiranja zrakoplova. Osnove konstruiranja zrakoplovne strukture. Metode sigurne konstrukcije zrakoplova. Osnovni konstruktivni elementi zrakoplova. Krilo zrakoplova ? konstruktivni sastav, sastavni dijelovi, mehanizacija krila. Trup zrakoplova ? konstruktivni sastav, konstruktivne koncepcije, opterećenja trupa. Repne površine ? horizontalne, vertikalne, opće koncepcije, struktura, podešavanje i kompenzacija. Stajni trap ? opći uvjeti konstrukcije, konstrukcijske koncepcije, , osnovni elementi. Pogonska grupa ? vrste pogona, koncepcije smještaja pogonske grupe. Sustavi zrakoplova ? sustav za kisik, hidraulični sustavi, Pneumatski sustavi, sustav za gorivo, električni, komunikacijski i navigacijski sustavi, sustavi protiv zaleđivanja i za odleđivanje, APU. Helikopteri ? klasifikacija, koncepcije, konstrukcija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Steiner, S., Vidović, A., Bajor, I., Pita, O., Štimac, I.: Zrakoplovna prijevozna sredstva I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Wilkinson, R.: Aircraft Structures & Systems, Edinburgh, 1998.
3. Raymer, D. P.: ?Aircraft Design: A Conceptual Approach?, AIAA Education Series, Washington, 1992.
4. Donaldson, B. K.: Analysis of Aircraft Structures, Mc Graw Hill, New York, 1993.
5. Baraba, I.: Osnovi konstrukcije zrakoplova i zrakoplovni sistemi, 1987.
6. Galović, B.: Konstrukcija zrakoplova i zrakoplovna tehnika, Viša zrakoplovna škola, Zagreb, 1982.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže