Osnove teorije leta
Kratica: OSNTEORL Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Sanja Steiner
Izvođači: dr. sc. Andrija Vidović ( Seminar, Auditorne vježbe, Predavanja )
Igor Štimac ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u teoriju letenja. Međunarodna standardna atmosfera. Fizikalna svojstva fluida: osnovni pojmovi iz strujanja, osnovni zakoni strujanja. Strujanje viskoznog i neviskoznog fluida. Definiranje graničnog sloja. Mjerenje brzine strujanja, brzine leta zrakoplova. Ustaljeni horizontalni let. Sile na zrakoplovu. Geometrijske značajke aeroprofila i krila. Aerodinamički koeficijenti. Polara zrakoplova. Machov kritični broj. Nadzvučni let. Inducirani otpor. Utjecaj aeroprofila i oblika krila na aerodinamička svojstva. Mehanizmi za povećanje uzgona, spojleri i aerodinamičke kočnice. Stabilnost zrakoplova ? statička dinamička, uzdužna, poprečna, po pravcu. Upravljivost zrakoplova ? uzdužna, poprečna po pravcu. Materijali zrakoplovne konstrukcije ? vrste materijala, oštećenja materijala. Uravnoteženje i opterećenje zrakoplova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Anderson, J.: Introduction to Flight, McGraw Hill Comp., 1997.
Preporučena literatura:
2. Bazijanac, E.: Tehnika zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000. Separati s predavanja.
3. Steiner, S., Vidović, A., Bajor, I., Pita, O., Štimac, I.: Zrakoplovna prijevozna sredstva I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže