Tehnologija zračnog prometa II
Kratica: TEHZRPII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar
Izvođači: Doc. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Tehnologija prihvata i otpreme tereta i pošte u zračnom prometu. Podjela i klasifikacija robe u zračnom prometu. Uvjeti prijama i prijevoza tereta. Logistički procesi u robnom zračnom prometu. Pakiranje i označavanje robe. ULD ? jedinična sredstva krcanja u zračnom prometu. Dokumentacija. Operacije ukrcaja/iskracaja robe u/iz zrakoplova. Zrakoplovi za prijevoz tereta. Rukovanje i skladištenje robe u cargo terminalu. Mehanizacija i automatizacija cargo terminala.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ground Operation Manual ? Cargo Handling; Aircraft Data, Limitation and Description Dangerous Goods Regulations Manual, IATA, 2009.
Preporučena literatura:
2. Radačić, Ž., Pašagić-Škrinjar, J., Pašagić, H.: Tehnologija zračnog prometa II, Zagreb, 2009.
3. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R.: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže