Planiranje i upravljanje u željezničkom prometu
Kratica: PLUPRŽPR Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Vinko Jenić
Izvođači: Doc. dr. sc. Ljupko Šimunović ( Predavanja )
dr. sc. Borna Abramović ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Grafički prikazi prometa vlakova i njihova primjena u raznim uvjetima prometovanja. Utvrđivanje vremenskih i prostornih odrednica/normi za ugradnju i izradu u grafikon prometa. Utvrđivanje kapaciteta pruga. Proračuni tehničke moći, propusne i prijevozne sposobnosti. Organizacijsko-tehnološke i rekonstrukcijske mjere za povećanje tehničke sposobnosti pruge. Metodološki aspekti, smjernice i projektiranje voznog reda.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bogović, B.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 1987.
2. Badanjak, D.: Primjeri rješavanja zadataka iz organizacije željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 1987.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže