Željeznička infrastruktura I
Kratica: ŽELJINFI Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dubravka Hozjan
Izvođači: Martin Starčević dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Geometrija kolosijeka. Elementi trase pruge u pravcu i zavoju, nadvišenja kolosijeka u luku, prijelazni lukovi i rampe, uzdužni i poprečni presjek pruge. Gornji ustroj pruge. Utjecaj dodira kotač/tračnica. Statičke i dinamičke sile u kolosijeku. Otpori u kolosijeku. Proračun kolosijeka obzirom na dinamičke efekte. Proračun tračnica, kolosječnog pričvrsnog pribora, pragova. Granične vrijednosti opterećenja tucanika. Proračun vodoravne i uspravne stabilnosti kolosijeka. Zahtjevi za tračnice, kolosiječni pribor, pragove i zastornu prizmu od tucanika. Održavanje gornjeg ustroja pruge.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Stipetić, A.: Gornji ustroj željezničkoga kolosijeka, FPZ, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Esveld, C.: Modern Railway track, Delf University of Technology, Delf, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže