Upravljanje zalihama
Kratica: UPRAVZAL Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Šafran
Izvođači: Ivona Bajor dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
mr. sc. Diana Božić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o upravljanju zalihama robe, politika skladištenja i zaliha robe, uloga i značenje robnih zaliha, klasifikacija zaliha robe, primjena A.B.C. metode u upravljanju zalihama robe - Management by exception. Utvrđivanje i praćenje normativa zaliha roba i ekonomičnih pojedinačnih nabavki, inventarizacija zalihe robe. Projektiranje sistema nabavljanja materijala. Određivanje maksimuma i minimuma robnih zaliha. Nabavna i distribucijska logistika kao dio transportne logistike upravljanja zalihama.
Razvrstavanje robe po raznim oblicima frekvencije proizvodne potrošnje, odnosno prodaje. Razvrstavanje robe na A B C skupine prema kriteriju uvjeta nabave, odnosno prodaje. Izračunavanje normativa minimalne zalihe robe. Utvrđivanje normativa optimalne zalihe robe. Utvrđivanje i izračunavanje vrijednosti zalihe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Segetlija, Z.; Lamza-Maronić, M.: Distribucijski sustav trgovinskog poduzeća, Ekomomski fakultet Osijek, 1995.
2. Ihde, G. B.: Transport, Verkehr, Logistik, Verlag Franz Vahlen Munchen, 1991.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže