Planiranje letenja i performanse I
Kratica: PLEPERI Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Doris Novak
Izvođači: Pred. mr. sc. Davor Franjković ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Karolina Krajček dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Definicije masa i balansa te izračunavanje; Općeniti principi polijetanja, penjanja, spuštanja, krstarenja i slijetanja; Zahtjevane performanse jedno-motornog zrakoplova klase B; Zahtjevane performanse više-motornog zrakoplova klase B; Zahtjevane performanse zrakoplova klase A.
Vježbe:Analitičko rješavanje primjera i zadataka sukladno teoretskoj tematici koristeći grafikone performansi pojedinih primjera zrakoplova; Upoznavanje s praktičnom primjenom i izradom plana i nadziranja planiranog leta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. JAR ATPL "Theoretical Knowledge Manual - Flight Performance and Planning 1 - Mass & Balance and Performance", Oxford Aviation Training and Jeppensen GmbH, Frankfurt, Germany ISBN: 0-88487-282-3
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže