Zrakoplovni instrumenti i elektrosustavi
Kratica: ZRINESU Opterećenje: 45(P) + 5(A) + 5(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tino Bucak
Izvođači: Prof. dr. sc. Tino Bucak ( Laboratorijske vježbe, Seminar, Auditorne vježbe )
Jurica Ivošević dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Predavanja: Načini mjerenja i prikazivanja podataka, telemetrija. Sustavi za prikupljanje i mjerenje aerodinamičkih podataka. Instrumenti za mjerenje visine, brzine i vertikalne brzine u letu. Repetitorski sustavi za aerodinamičke podatke. Mjerenje temperature, vremena i ubrzanja. Određivanje smjera leta zrakoplova, kompasi. Giroskopski instrumenti i sustavi. Prikaznici radionavigacijskih sredstava. Instrumenti zrakoplovnih motora. Prikaznici sustava napajanja gorivom. Integrirani prikaznici i sustavi. Izvori električne energije: akumulatori, generatori, vanjski, pomoćni i nužni izvori. Sustavi električnih mreža, pretvarača i potrošača na zrakoplovu. Nove koncepcije i razvojni pravci.
Vježbe: Rješavanje numeričkih zadataka iz pojedinih nastavnih cjelina. Prikaz unutrašnjosti i građe pojedinih zrakoplovnih instrumenata. Analiza prikazivanja instrumenata na simulatoru letenja pri karakterističnim pogonskim/letnim režimima, simuliranje prekoračenja pojedinih letnih i motorskih parametara i praćenje prikazivanja instrumenata. Stručni posjet zrakoplovnim radionicama, hangarima i remontnim pogonima. Prikazivanje računalnih aplikacija za planiranje leta i simulaciju pojedinih instrumentacijskih sustava. Samostalna izrada programskog zadatka iz neke od tema na simulatoru letenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bucak, T.; Zorić, I.: "Zrakoplovni instrumenti i prikaznici", sveučilišni udžbenik, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
2. Bucak, T.: "Zrakoplovni elektrosustavi", skripta, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže