Prometno inženjerstvo
Kratica: PROINŽ Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Ljupko Šimunović
Prof. dr. sc. Ivan Dadić
Izvođači: mr. sc. Pero Škorput ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam i sadržaj prometnog inženjerstva, Sustavsko modeliranje prometnog fenomena. Temeljni zajednički koncepti i modeli. Transportna potražnja. Prometne mreže. Terminalni sustavi i procesi. Osnove teorije prometnog toka. Prostorno vremenski dijagram toka. Varijable prometnog toka. Modeli prometnog toka. Propusna moć i razina uslužnosti. Teorija repova. Teleprometno inženjerstvo. Upravljanje prometom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I., Badanjak, D.: Osnove prometnog inženjerstva, Sveučilište u Zagrebu, 2005.
Preporučena literatura:
2. Časopis: Transportation Science Zbornici radova europskih i svjetskih ITS kongresa.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže