Prometna infrastruktura
Kratica: PROINF Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: Hrvoje Pilko dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Martin Starčević dipl. ing. ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Prostorno planiranje u funkciji prometa.Prometno-tehnička regulativa. Osnovni elementi projektiranja infrastrukture cestovnog, željezničkog, zračnog i vodnog prometa.Urbana prometna infrastruktura. Prometni terminali.Primjeri i rješenja iz prakse.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Legac,I.: cestovne prometnice I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
2. Legac, I.: Raskrižja javnih cesta, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
3. Stipetić, A.: Gornji ustroj željezničkoga kolosijeka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
4. Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen , FSP, Köln, 2001.
5. Pavlin,S.:Aerodromi I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže