Matematičke metode u prometu
Kratica: MATMED Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Pred. dr. sc. Božidar Ivanković
Izvođači: Pred. dr. sc. Božidar Ivanković ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u matematičko modeliranje i linearno programiranje. Grafičko rješavanje problema linearnog programiranja. Numeričko rješavanje problema linearnog programiranja. Transportni problemi i problemi distribucije. Transportna mreža. Metode optimiranje na mreži.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. H. Pašagić: Matematičke metode u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
2. H. Pašagić, B. Ivanković, N. Kapetanović: Matematičke metode u prometu, zbirka zadata, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže