Tehnologija cestovnog prometa
Kratica: TEHCESPR Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Marijan Rajsman
Izvođači: Prof. dr. sc. Anđelko Ščukanec ( Predavanja )
V. pred. mr. sc. Veselko Protega ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Tehnologija cestovnog prometa kao sustav. Struktura tehnologije: predmet prijevoza (putnici, teret), prijevozna i manipulacijska sredstva, infrastruktura. Metodologija praćenja rada manipulacijskih i prijevoznih sredstava: koeficijenti vremenske analize, iskorištenja prijeđenog puta, iskorištenja nazivne nosivosti i učinak. Planski i operativni raspored rada prijevoznih sredstava i osoblja. Informacijski podsustav tehnologije cestovnog prometa. Kriterij kvalitete prijevoznih procesa i podjela tehnologija na klasične i suvremene. Kvantifikacija prijevoznih zahtjeva putničkog i teretnog prometa. Proračun koeficijenta za praćenje rada prijevoznih sredstava i prijevoznog učinka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže