Tehnika i sigurnost cestovnog i gradskog prometa
Kratica: TEHCEGR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Dadić
Izvođači: dr. sc. Goran Kos ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Grgo Luburić ( Predavanja )
mr. sc. Rajko Horvat ( Auditorne vježbe )
Marko Slavulj dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Prometna tehnika i problem sigurnosti prometa. Čimbenici sigurnosti cestovnog prometa. Elementi modela cestovno prometne sigurnosti. Sigurnost pri kretanju u zavoju. Intenzivno i slobodno kočenje. Sigurnosni putovi. Sigurnosni razmak između vozila u kretanju. Put reagiranja. Zaustavni put. Preglednost u prostoru. Telematika u funkciji sigurnosti upravljanja prometnim procesima (arhitekture sustava, slojevitost funkcija i tehničkih postrojenja, adaptivno vođenje prometnih procesa). Kognitivne funkcije (spoznaja) sudionika u prometu. Analiza opasnih mjesta (case study).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cerovac, V.: Tehnika i sigurnost prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2001.
Preporučena literatura:
2. World Road Association: Road safety manual, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže