Cestovne prometnice
Kratica: CESPRO Opterećenje: 45(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Dubravka Hozjan
Izvođači: Prof. dr. sc. Ivan Legac ( Predavanja )
Luka Novačko dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Javne ceste. Podjela cesta po funkcionalnoj klasifikaciji, te društveno ? gospodarsko i prometno ? tehnološko razvrstavanje. Osnovne uporabne značajke ceste (propusna moć i razina usluge, mjerodavne analize u prometnim analizama, mjerodavna vozila i trajektorije provoženja). Poprečni presjek ceste, prometni i slobodni profil, prometno dimenzioniranje i standardni poprečni presjeci. Tlocrtni i vertikalni elementi trase, nosivi ustroj ceste. Prateći uslužni objekti. Elementi odvodnje i zaštite okoliša. Cestovna raskrižja u razini i izvan razine. Zaštita i održavanje cesta. Dinamička i geometrijska analiza ceste, studijska projektna dokumentacija. Vrednovanja investicijsko ? studijskih rješenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Božičević, J., Legac, I.: Cestovne prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
Preporučena literatura:
2. Highway Capacity Manual (HCM), Spec. Report 209 TRB, 4th Edition, Washington D.C., 2000.
3. Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste i njihovi elementi moraju ispunjavati, NN br. 110/2001
4. Projektierungsgrundlagen (SNV 640 090/1974), Linienführung (SNV 640 141/1976), Normalprofile (SNV 640 190/1978), Zürich, 1971-2001
5. Kasper/Schürba/Lorenz: Die Klothoide als Trassierungselement (Tabelle), Nürnberg 1974/2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže