Tehnološki procesi u željezničkom prometu
Kratica: TEHŽPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Doc. dr. sc. Vinko Jenić
Izvođači: dr. sc. Borna Abramović ( Auditorne vježbe )
Marjana Petrović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Elementi procesa proizvodnje u željezničkom prometu. Prijevoz robe. Tehnologija prijevoza robe. Osnovni pojmovi u tehnologiji rada kolodvora. Manevarski rad. Tehnologija rada međukolodvora. Tehnologija rada rasporednih i ranžirnih kolodvora. Mehanizacija i automatizacije osnovnih procesa u kolodvorima. Optimizacija tehnologije rada u ranžirnim kolodvorima. Usklađenost tehnoloških procesa u ranžirnim kolodvorima. Organiziranje prijevoza robe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bogović, B.: Prijevoz robe, ekonomika, marketing, tehnologija, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2005.
2. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
3. Čukurov, M.: Model za racionalizaciju i upravljanje robnim operacijama na železničkim stanicama, SFB, Beograd 1991.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže