Inženjerstvo u željezničkom prometu
Kratica: INŽŽPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdravko Toš
Izvođači: Prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić ( Predavanja )
dr. sc. Hrvoje Haramina ( Auditorne vježbe )
Marjana Petrović dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Signalizacija na željeznici. Signali, Skretnice, Kontrola stanja tračnica i skretnica. Izolirani odsjeci i tračnički kontakti. Napojni uređaji SS uređaja. Tablica ovisnosti. Centralno kolodvorsko upravljanje. Uređaji na ranžirnim kolodvorima. Lokomotivska signalizacija. Automatski pružni blok. Osiguranje cestovnih prijelaza. Željezničke telekomunikacije. Telekomanda.
Pokazatelji eksploatacije prijevoznih sredstava željezničkog prometa. Korištenje vučnih i voznih sredstava. Racionaliziranje vremenskog i prostornog korištenja svih sredstava. Analiza utjecaja kvantitativnih i kvalitativnih parametara/pokazatelja, na eksploataciju vučnih vozila i sredstava željezničkog prometa. Opterećenje vagona radnog parka, komercijalna i tehnička brzina vlakova, obrt, dnevni rad i radni park lokomotiva, obrt teretnih vagona, usklađivanje vagonskih i lokomotivskih radnih parkova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. Railway Signalling, IRSE.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže