Infrastruktura zračnog prometa
Kratica: INFRZRAP Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada ( Predavanja )
mr. sc. Ružica Škurla Babić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Razvoj zrakoplova i aerodroma. Organizacije u zrakoplovstvu. Podjele aerodroma. Dijelovi. Referentni kod i kategorija. Karakteristike zrakoplova i utjecaj na aerodromske površine. Fizičke karakteristike aerodromskih površina. Ograničenja prepreka u okolini aerodroma. Dnevno označavanje. Noćno. Održavanje. Izvanredne situacije. Stajanka. Putnička zgrada. Cargo terminal. Pristupne prometnice i parkirališta. Ostali objekti, površine, uređaji i oprema. Helidromi. Ostali aerodromi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavlin, S.: Aerodromi I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. Aerodromes, Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada Volume I: Aerodrome Design and Operations, 2004. Volume II: Heliports, 1995.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže