Luke, pristaništa i terminali
Kratica: LUPRTER Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Natalija Jolić
Prof. dr. sc. Čedomir Ivaković
Izvođači: mr. sc. Adrijana Orlić Protega ( Auditorne vježbe, Seminar )
Vlatka Stupalo dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o tehnologiji luka, lučkom sustavu i strukturi. Luka kao sustav, osnovne značajke i funkcije, uvjeti za planiranje i projektiranje luka. Uloge luke u triptihu pročelje ? luka ? začelje. Globalizacija transporta i utjecaj na luke. Utjecaj intermodalnih tehnologija na tehnologiju luka, geoprometni položaj i gravitacijsko područje. Specijalizirane luke, razvoj i podjela, utjecaj prometne potražnje na funkcioniranje. Temeljni sadržaji luka, pristaništa i terminala. Definiranje interesnih skupina lučkog sustava. Lučka administracija, vlasništvo i menadžment. Utjecaj lučke politike na tehnologiju luka. Uloga transportne politike EU na razvoj lučkih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jolic, N. Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Ligteringen, H.: Ports and Terminals, Delft University of Technology, Delft, 2000.
3. Boutekoning, Y. M.: Towards New Generation Terminal Operations, Identifying Implementation Obstacles, Delft University Press, Delft, 2002.
4. Dundović, Č.; Kesić, N.: Tehnologija i organizacija luka, Pomorski fakultet, Rijeka, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže