Sigurnost u vodnom prometu
Kratica: SIGVOD Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: Tomislav Rožić dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Značajke plovnih sredstava na unutarnjim plovnim putovima. Potiskivani plovni sastavi. Tegljeni plovni sastavi. Usporedba značajki tegljenih i potiskivanih plovnih sastava. Oprema brodova unutarnje plovidbe. Sidreni uređaj. Uređaj za tegljenje. Uređaj za potiskivanje. Kormilarski uređaj. Navigacijski uređaji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. K. Rogić: Plovni sastavi i oprema brodova, skripta, Fakultet prometnih znanosti, 2008.
Preporučena literatura:
2. Kreculj, D. S., Čolić, V. S.: Plovna sredstva, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996.
3. Bosnić, Vukičević:Oprema broda, Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, Zagreb, 1983.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže