Tehnologija poštanskog prometa
Kratica: TEPOŠPR Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Pero Tabak
Izvođači: mr. sc. Tomislav Kljak ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Temeljni pojmovi i predmet proučavanja tehnologije poštanskog prometa. Klasifikacija i analiza poštanskih usluga. Modeli posluživanja za poštanske podsustave. Matematičko modeliranje poštanskog sustava. Primjena linearnog programiranja. Simulacijsko modeliranje poštanskog prometa. Deskriptivna statistika. Primjena teorije grafova. Struktura i kapaciteti poštanske mreže. Novčarske usluge i platni promet. Tehnologija i organizacija prijama pošiljaka. Tehnologija otpreme pošiljaka. Poštanski transport. Procjena voznog parka i pokazatelji racionalnosti transporta. Tehnologija prispijeća pošiljaka. Tehnologija i organizacija uručenja pošiljaka. Kvaliteta (kakvoća) poštanskih usluga. Tehnologija i organizacija "kurirskih" službi. Poštanski logistički sustav. Tarife i načini plaćanja poštanskih usluga. Tehnologija i tijekovi pošiljaka u međunarodnom prometu. Tehničko-tehnološka unaprjeđenja poštanskog prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivan Bošnjak: Poštanski promet I, FPZ, Zagreb, 1998.
2. Ivan Bošnjak: Tehnologija poštanskog prometa II, FPZ, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura:
3. Zakon o pošti. Pravilnici. časopis: Postal Technology International. on-line stranice poštanskih operatora.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže