Poštanska infrastruktura
Kratica: POŠINF Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Značajke i ustrojstvo poštanske prometne mreže. Osnove planiranja i projektiranja poštanskih objekata. Obvezatna graditeljska dokumentacija. Tipologija poštanskih objekata. Tehničko tehnološka koncepcija poštanskih objekata. Glavne funkcionalne površine poštanskih objekata. Pristup poštanskim objektima. Osnovna oprema i uređaji. Održavanje poštanskih objekata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Blašković Zavada, J.: Separati predavanja iz poštanske infrastrukture, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura:
2. Kordiš, I.: Stambene i javne zgrade, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.
3. Neufert, E.: Arhitektonsko projektiranje, Građevinska knjiga, 1978.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže