Informacijski sustavi mrežnih operatora
Kratica: INFSUSM Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: Vladimir Remenar dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Teoretska podloga rada informacijskih sustava. Razvoj sustava za obradu podataka. Moguće podjele, vrste i elementi informacijskog sustava. Projektiranje informacijskih sustava. Sigurnost i zaštita informacijskog sustava. Organizacija podataka u informacijskim sustavima. Komunikacijski sustavi i usluge primjenjivi u informacijskim sustavima. Informacijski sustav kao podsustav mrežnih operatora. Specifičnosti poslovnih procesa i zahtijeva za informatičko komunikacijskom tehnologijom pojedinih mrežnih operatora. Aplikacijski moduli informacijskog sustava mrežnih operatora. Primjena sustava elektroničkog poslovanja kod mrežnih operatora. Mogućnosti primjene ERP sustava. Perspektive primjene ICT tehnologije kod mrežnih operatora i u RH.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peraković, D.: Informacijski sustavi mrežnih operatora, autorizirana predavanja, publicirano na http://e-student.fpz.hr , 2008.
2. Anderson, D.: Management Information Systems with MISource, McGraw-Hill's, 2003.
Preporučena literatura:
3. Pavlić, M.: Razvoj informacijskih sustava, Znak, Zagreb, 1996.
4. Strahonja i dr.: Projektiranje informacijskih sustava, INA-INFO, Zagreb, 1992.
5. Varga, M.: Baze podataka, konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka, DRIP, Zagreb, 1994.
6. Velimir Sriča i Mario Spremić: Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha, Sinergija, Zagreb, 2000.
7. Vesna Bosilj Vukšić i Andrej Kovačić: Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija, Zagreb, 2004.
8. Velimir Srića, Antun Kliment, Blaženka Knežević: Uredsko poslovanje: Strategija i koncepti automatizacije ureda, Sinergija, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže