Računalne mreže
Kratica: RAČMRE Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 30(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zvonko Kavran
Izvođači: Ivan Grgurević mag. ing. traff ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Uvod i pregled razvoja računalnih mreža i Interneta. Rubna razina mreže. Jezgra mreže. Slojevita arhitektura i servisni modeli. Aplikacijska razina. Web i HTTP. FTP. Elektronička pošta. DNS. Transportna razina. Nekonekcijski prijenos UDP. Konekcijski orijentiran prijenos TCP. Principi kontrole zagušenja. Mrežna razina i usmjeravanje. Principi usmjeravanja. Internet protokol IP. Podatkovna razina i lokalne računalne mreže. Protokoli višestrukog pristupa. Ethernet. Prespojnici. Bežične veze. ATM. Frame Relay. Multimedijsko umrežavanje. Protokoli za interaktivne aplikacije u stvarnom vremenu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Korose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking, Pearson Education, Inc., USA, 2003.
Preporučena literatura:
2. Dodd, A.Z.: Telekomunikacije, Algoritam, Zagreb, 2002.
3. Bažant, A., et all: Osnove arhitekture mreža, Element, 2004.
4. Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Pearson Education, Inc., USA, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže