Tehnologija gradskog prometa I
Kratica: TEHGRI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Gordana Štefančić
Izvođači: Marko Slavulj dipl. ing. ( Auditorne vježbe )
mr. sc. Marko Ševrović ( Auditorne vježbe )
mr. sc. Marko Šoštarić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Utjecaj javnog prijevoza na nastanak i razvoj gradova, Tehnologija gradskog prijevoza putnika, Konvencionalni načini javnog prijevoza, Inovativna tehnologija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008.
2. Black, A.: Urban Mass Transportation Planing, University of Kansas, 1995.
3. Hanson, S.: The Geography of Urban Transportation, Second Edition, New York, 1995.
4. O?Flaherty, C. A.: Transport Planing and Traffic Engineering, New New York, 1997.
Preporučena literatura:
5. Filipović M., Snežana: Optimizacija u sistemu javnog gradskog putničkog prevoza, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet Beograd, 1995.
6. Vučić, V.: Urban Public Transportation, University of Pennsylvania, Philadelphia, 1987.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže