Tehnička logistika
Kratica: TEHLOG Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ivan Mavrin
Izvođači: Pred. mr. sc. Ivo Jurić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Logistika i pouzdanost: Pokazatelji pouzdanosti. Program pouzdanosti i elementi koji određuju koncepciju sustava. Prognoza pouzdanosti i modeli otkaza. Funkcije pouzdanosti, intenziteta otkaza i gustoće otkaza. Spremnost. Raspoloživost. Pogodnost za održavanje. Tehničko osiguranje: Projektiranje integralnog tehničkog osiguranja. Planiranje tehničkog osiguranja. Analiza tehničkog osiguranja. Modeli. Obrada eksperimentalnih podataka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mavrin, I.: Tehnička logistika, FPZ Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2005.
Preporučena literatura:
2. Ebeling, C.: An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, Mcgraw-Hill, Boston, New York, San Francisko, 1997.
3. Blanchard, B., Dinesh, V., Peterson, E.: Maintainability: A Key to Effective Serviceability and Maintenance Management, John Wiley & Sons, New York, Toronto, Singapore, 1995.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže