Cestovna telematika
Kratica: CESTEL Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Mario Anžek
Izvođači: Prof. dr. sc. Sadko Mandžuka ( Predavanja )
mr. sc. Zdenko Lanović ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Dino Županović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojmovi i područje primjene cestovne telematike. Automatsko upravljanje prometnim procesom. Stratifikacija i topologija mreže. Distribuirano dinamičko upravljanje u prostoru i vremenu. Algoritmi upravljanja. Telematički sustavi u funkciji hendikepiranih. Modeli za procjenu učinkovitosti primjene. Održavanje sustava, opreme i prometno tehnoloških funkcija. Primjena znanja iz područja telematike i automatizacije prometnih procesa u rješavanju (projektiranju) aktualnih prometnih problema u praksi na objektima u funkciji (u Hrvatskoj i šire). Primjena ekspertnih programskih podrški (Inteligentni SW za prometne stručnjake ? LISA+, SYNCHRO, HUTSIM, HCS, SCOOT, SPOT, MATRIX, ?) za poboljšanje protočnosti na raskrižjima i mreži prometnica.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gordon, R.L., Reiss, R.A., Haenel, H., Case, E.R., French, R.L., Mohaddes, A., Wolcott, R.: Traffic Control Systems Handbook, Final Report, FHWA,1996.
2. Pignatoro, L.J.: Theory and Practice. Traffic Engineering, 1990.
Preporučena literatura:
3. Zbornici radova ITS kongresa (EU I svjetski) (CD-ROM) Zbornici radova: Međunarodni simpozij elektronika u prometu, Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana, 1979. ? 2004.; Automatizacija u prometu, KoREMA, Zagreb, 1994. ? 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže