Uređaji i sustavi u kontroli zračnog prometa
Kratica: UREĐSU Opterećenje: 30(P) + 3(A) + 2(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tino Bucak
Izvođači: Ivana Varešak dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže