Aerodromi
Kratica: AERODR Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
Izvođači: Matija Bračić dipl. ing. ( Seminar )
Opis predmeta: Razvoj zrakoplova i aerodroma. Organizacije u zrakoplovstvu. Podjele aerodroma. Dijelovi. Referentni kod i kategorija. Karakteristike zrakoplova i utjecaj na aerodromske površine. Fizičke karakteristike aerodromskih površina. Ograničenja prepreka u okolini aerodroma. Dnevno i noćno označavanje. Održavanje. Izvanredne situacije. Aerodromski objekti i ostale površine. Helidromi. Ostali aerodromi. Zrakoplovne baze. Prateći objekti, površine, uređaji i oprema.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavlin, S.: Aerodromi I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže