Zračni promet, Izborni predmeti za akademsku godinu 2012/2013

Semestar 1
[6117] Razlikovni predmeti diplomski studij (ovisno o smjeru) > Upis razlikovnih predmeta

Semestar 2
[3251] Izborni - zračni promet > Upis minimalno 10 ECTS-a
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47716 Ergonomija u prometu 30 30 0 0 0 0 5.0
47717 Operacijska istraživanja 30 30 0 0 0 0 5.0
47711 Simulacije u prometu 30 15 15 0 0 0 5.0
47714 Teorija prometnih tokova 30 30 0 0 0 0 5.0
[6117] Razlikovni predmeti diplomski studij (ovisno o smjeru) > Upis razlikovnih predmeta

Semestar 3
[4744] Izborni- zračni promet IXsem > Upis minimalno 18 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
60605 Dinamika prijevoznih sredstava 30 15 0 0 0 0 5.0
60611 Menadžment u prometu 30 15 0 0 0 0 4.0
60619 Nekonvencionalni zrakoplovi 30 15 0 0 0 0 5.0
60608 Optimizacija prometnih procesa 30 15 0 0 0 0 5.0
94614 Prometni geoinformacijski sustavi 30 0 15 0 0 0 4.0
60612 Sustavi prividne stvarnosti u prometu 30 15 0 0 0 0 4.0
60610 Zaštita u prometu 30 5 0 10 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje