Logistika, Izborni predmeti za akademsku godinu 2012/2013

Semestar 1
[6117] Razlikovni predmeti diplomski studij (ovisno o smjeru) > Upis razlikovnih predmeta

Semestar 2
[3256] Izborni - logistika > Upis minimalno 10 ECTS-a
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47716 Ergonomija u prometu 30 30 0 0 0 0 5.0
47851 Kvaliteta i normizacija 30 30 0 0 0 0 5.0
47852 Računalna sigurnost 30 30 0 0 0 0 5.0
86881 Teorija logističkih igara 30 0 30 0 0 0 5.0
47849 Upravljanje ljudskim potencijalima 30 30 0 0 0 0 5.0
[6117] Razlikovni predmeti diplomski studij (ovisno o smjeru) > Upis razlikovnih predmeta

Semestar 3
[4748] Izborni - logistika III sem > Upis minimalno 18 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
74497 Baze podataka 30 15 30 0 0 0 6.0
60643 Logistički sustavi u prometu 30 15 0 0 0 0 5.0
86882 Logistika i transportni modeli 30 0 15 0 0 0 5.0
60642 Operacijska istraživanja 30 15 0 0 0 0 5.0
60645 Rasterećujuća logistika 30 15 0 0 0 0 4.0
60610 Zaštita u prometu 30 5 0 10 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje