Algoritmi i programiranje
Kratica: ALGOPRO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Tonči Carić
Prof. dr. sc. Hrvoje Gold
Izvođači: Doc. dr. sc. Edouard Ivanjko ( Predavanja )
Juraj Fosin dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Ante Galić dipl. ing. ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Algoritam kao postupak rješavanja problema. Osnovne strukture podataka. Apstraktni tipovi podataka. Algoritmi uređivanja podataka. Algoritmi pretraživanja. Rješavanje algebarskih transcedentnih jednadžbi. Sustavi linearnih jednadžbi. Interpolacija i aproksimacija funkcija. Operacije s matricama. Numeričko integriranje. Rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi. Generiranje slučajnih brojeva. Algoritmi rješavanja problema na grafu. Složenost algoritama. Sastavljanje, programiranje i implementacija simboličkih i numeričkih algoritama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cormen, T.S., Leiserson,C.E., Rivest,R.L., Stein,C.: Introduction to Algorithms, MIT Press, Cambridge, 2002. Press, W.H., Teukolsky, S.A., Wetterling, W.T., Flannery B.P.: Numerical Recipes, Cambridge University Press, 1992.
Preporučena literatura:
2. Aho,A.V., Hopcroft,J.E.: The Design and Analysis of Computer Algorithms, Addison-Wesley, 1974. Knuth,D.: The Art of Computer Programming, Vol. 1, 2, 3, Addison Wesley, Reading, 1969.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže