Informacije i komunikacije
Kratica: INFKOMU Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dragan Peraković
Prof. dr. sc. Slavko Šarić
Izvođači: Ivan Forenbacher dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Marko Periša dipl. ing. ( Predavanja, Auditorne vježbe )
Siniša Husnjak mag. ing. traff ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Izvori informacija i komunikacijski zahtjevi u prometnom sustavu. Teorija informacija. Kontinuirani i diskretni signali. Pohrana i zapis informacija. Podaci, govor i slika u prijenosu. Kvaliteta prijenosa i mediji. Konverzija govornog i videosignala. Višestruko iskorištavanje prijenosnih veza. Telekomunikacijski sustav i arhitektura komunikacijske mreže (terminalni uređaji, komutacija i prijenos). Usluge u telekomunikacijskim mrežama. Pokretljivost u mrežama. Računalne mreže, arhitektura i protokoli. Bežični i žični pristup komunikacijskim resursima. Sadržaj informacije, entropija, zalihost, distanca, bit parnosti i kodovi. Optički, magnetski i sklopovski zapis informacije. Diskretizacija govornog signala, analiza i sinteza slike. Parametri komunikacijskog kanala,dinamika, odnos signal/šum i kapacitet kanala. Vremenski, frekvencijski i valni multipleks. Pulsno kodna modulacija. Pristup informacijskim tokovima, njihovo prospajanje i prijenos. GSM, CDMA mreža i protokoli. Mobilni korisnik, njegova identifikacija i tarifiranje. Pristup Internetu iz GSM mreže (GPRS, UMTS). Iskoristivost GSM usluga, GPS sustava i senzora u prometu (primjeri). Paralelni i serijski prijenos podataka - standardi. Lokalne računarske mreže, osi model, ethernet, usmjerivači i prekolopnici. xDSL, ISDN žični pristup. WLAN i bluetooth konekcije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jelušić, F.:Informacije i komunikacije, FPZ. 1999. Matković, V.,Sinković, V.: Teorija informacije, Školska knjiga, 1984. Bažant, A. i drugi: Osnovne arhitekture mreža, Element, 2003.
Preporučena literatura:
2. Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, Prentice Hall, 2002. Kurose, J.F., Ross, K.W. : Computer Networking, Addison Weseley,2004. Warren, H.: Telecommunications, Prentice Hall, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže