Teorija leta II
Kratica: TEOLEII Opterećenje: 45(P) + 42(A) + 0(L) + 3(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Davor Franjković
Izvođači: Karolina Krajček dipl. ing. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod u kinematiku, kinematika čestice i krutog tijela; Inercijske sile, D'Alambertov princip; Rad, Snaga. Gibanje čestice, dinamika sustava i krutog tijela, količina gibanja materijalnog sustava. Kinetička energija, dinamika translacije i rotacije. Sile na zrakoplovu u letu. Uvjet ravnoteže u horizontalnom letu. Opća jednadžba gibanja. Potrebni i raspoloživi potisak (Penaud dijagrami). Jednakomjerno pravocrtno gibanje - dolet i istrajnost. Jednakomjerno pravocrtno penjanje. Jednakomjerno pravocrtno spuštanje i jedrenje. Jednakomjerni zaokret u vertikalnoj i horizontalnoj ravnini. Uzdužna stabilnost. Smjerna i poprečna stabilnost. Upravljivost i utjecaj pojedinih komandi. Polijetanje. Slijetanje. Asimetrični potisak i utjecaj komandi, mase i propelera. Operativna ograničenja i manevarska envelopa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Anderson, J. D., Jr.: "INTRODUCTION TO FLIGHT", WCB/McGraw-Hill International Editions 2000. - 4th edition; ISBN 0-07-116034-05 (Poglavlje 6 i 7). JAR ATPL -Theoretical Knowledge Manual - Principles of Flifght, Oxford Aviation Training and Jeppensen GmbH
Preporučena literatura:
2. Denker, J. S.: ? SEE HOW IT FLIES?, poglavlje 1-19 na Web site ili jsd@monmouth.com Galović, B.: ? Autorizirana predavanja iz Mehanike leta zrakoplova? Kalajžić, M.: ?TEORIJA LETA ZRAKOPLOVA?, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2002.ISBN 953-6790-70-X
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže