Integralni i intermodalni sustavi
Kratica: INISUS Opterećenje: 45(P) + 5(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: Doc. dr. sc. Nikolina Brnjac
Izvođači: Prof. dr. sc. Natalija Jolić ( Predavanja )
Doc. dr. sc. Nikolina Brnjac ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Opći pojmovi o suvremenim transportnim tehnologijama. Preduvjeti za razvoj suvremenih transportnih tehnologija. Faze, pojmovi i subjekti u transportnom procesu. Transportni lanac. ECMT o intermodalnom transportu. Tehničko tehnološke značajke suvremenih transportnih tehnologija u cestovnom prometu. Tehničko - tehnološke značajke suvremenih transportnih tehnologija u željezničkom prometu. Kontejnerizacija i paletizacija. Huckepack tehnologija. Bimodalna tehnologija. Tehničko tehnološke značajke u morskom brodarstvu. Tehničko tehnološke značajke na unutarnjim plovnim putovima. Tehničko tehnološke značajke u zračnom i poštanskom prometu. Terminali, RTC i slobodne zone.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Božičević, D, Kovačević, D.: Suvremene transportne tehnologije, FPZ, Zagreb, 2002. Brnjac, N.: Suvremene transportne tehnologije - vježbe, FPZ 2004.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže